Okazje dnia

sobota, 21 października 2017

Wypisy o dłuższym życiu


Czytając książki robię sobie notatki.
Ostatnio zajmuje mnie (pewnie z powodu wieku) zagadnienie dłuższego życia. Ma to związek z moim długoletnim zainteresowaniem problemami zdrowia.
Dlatego na stronie LepszeZdrowie.info umieściłem już sporo takich notatek ubranych we własne komentarze, czasem w formie recenzji.
Nie wiem, czy zdrowie i długowieczność interesuje cię na tyle byś się wgłębiał w te artykuły, ale jeśli jednak, to podaję parę linków do całych artykułów:

Anti Aging - subrecenzja ebooka

Myśli o długowieczności (Deepak Chopra)
Proces starzenia się wg D.R. Hawkinsa
Natomiast tutaj robię wypis z dwóch ostatnich w formie wybranych cytatów - niektóre mają wydźwięk filozoficzny, mogą nawet posłużyć jako materiał na aforyzm czy mem (kursywą).
Dodałem w artykule własne  uwagi i słowo wiążące.
---

Deepak Chopra


To nieprawda że dorastamy do starości. Starzejemy się, gdy przestajemy dorastać. (to znana sentencja – cytat z kogoś innego?).
Entropia nie dotyka inteligencji, uczuć.
Stąd wywodzono, że ta 'składowa' człowieka jest nieśmiertelna i że śmierć ciała to okoliczność mniej ważna, chociaż dotąd konieczna.  Niektórzy uważają, że śmierć przychodzi, gdy dusza wykona swe zadanie.
Ludzkość zakładnikiem własnego pojęcia śmierci, programuje swą starość i na śmierć. 
Autor nazywa to zjawisko hipnozą uwarunkowań społecznych.
Nieco podobnie uważał Norman Cousins – wiara rządzi biologią.
A życie to świadomość w działaniu.
Książka, jak widać choćby po tych paru zdaniach, ma sporo wątków filozoficznych.
Deepak,  jako lekarz, sporo miejsca poświęca także zagadnieniom biologicznym i medycznym.
Autor przytacza znany fakt, że  co minutę  umiera 300 milionów naszych komórek.
Ale są organizmy, które nie starzeją się:  ameby, algi, pierwotniaki, stułbia żyją jakby poza czasem.
Z kolei pszczoły mogą się postarzać lub odmładzać – wg potrzeb na funkcje w roju.
Znana jest tzw. granica Hayflicka – 50 podziałów komórki, po której następuje jej apoptoza (śmierć). Ale komórki nowotworowe dzielą się bez końca. Próbuje się ustalić i wykorzystać to zjawisko w sensie pozytywnym – w odniesieniu do zwykłych komórek.
Podobny kierunek to uzyskanie nieśmiertelności  komórki przez neutralizację genu M-1 i M-2 (Michael West).
Autor przytacza ciekawostki i prace poświęcone długowiecznym ludziom, którzy nawet w mocno podeszłym wieku byli sprawni i twórczy.
Znana jest długowieczność w Abchazji. Można dodać szereg innych podobnych enklaw.
Rozwinięta jest trafna myśl, że choroby często biorą się z luk wiedzy o nas samych.
Autor opisuje ciekawe doświadczenia pokazujące wpływ psychiki na ciało. Np. w pewnym eksperymencie przeniesienie staruszków w sztuczne otoczenie ich młodości – odmłodziło ich.
Starzy ludzie powinni ćwiczyć, w szczególności ćwiczenia siłowe poprawiają wszystkie biowyznaczniki, przez hormony działa na całe ciało. Dyskusyjne jest stwierdzenie, że praca, w tym ćwiczenia, to przeciwieństwo entropii, natomiast celne wydaje się, że wiek biologiczny zależy od wieku psychologicznego.
Psychika wpływa na zdrowie – to znana zależność, zwłaszcza przez stres. Każde zdarzenie może wywołać reakcje stresową – w zależności od interpretacji (postrzeganie, wiara, postawa). Pisaliśmy o tym parokrotnie (np. Nie żyj w stresie). Podobnie wykazuje to Dariusz Juzyszyn w swej monografii Radykalna Redukcja StresuTM .
Ciekawe spostrzeżenie: Akceptacja to proces z natury zdrowy, bo nie pociąga za sobą reakcji stresowych.
Jednocześnie ważna jest aktywność i czynnik kreacji.  Nieznane jako przejaw kreacji; bez pewności nie byłoby ładu, bez niepewności – poczucia nowości.
Dlatego Chopra podkreśla znaczenie spokoju i miłości jako kluczowego czynnika zdrowia.
Jak mówi poeta Rumi: niech tylko uspokoi się wielki odmęt, a odbije się nim i Słońce i Księżyc.
Chopra: Miłość to stan istnienia, kochać to istnieć w jedności, szczęście to miłość w działaniu.
Podobnie Transcendentalna Medytacja, wg danych statystycznych  powoduje wydłużenie życia do 12 lat.
Autor uznaje, że tak jak można nakazać ciału by się leczyło (o czym tutaj parokrotnie wspominaliśmy z dozą pewności), to podobnie – przez analogię, można mu nakazać by się nie starzało (idealistyczne?).

David R. Hawkins

W tych fragmentach też czasem dodaję za pierwotnym artykułem mój komentarz {   }. Każdy akapit to oddzielny fragment.
---
Starzenie się to seria utożsamień oraz paradygmatów, stereotypów, wzorców zachowawczych i scenariuszy. To, co doświadcza życia {świadomość, dusza}, nie posiada wieku i nie podlega procesowi starzenia.
Znane są przypadki ustalenia sobie daty zejścia, która realizowała się precyzyjnie w danym czasie.
Duch – to ciągłość świadomości. Nikt nie pamięta swego nieistnienia – wieczność duszy.

Sama świadomość i wiedza o tym, czego jesteśmy świadkami pochodzi z nieskończonego pola bez ograniczeń, które nazywa się uważnością. {ten odkrywczy wątek autor omawia w innych miejscach - tutaj podaję jako zachętę do lektury}.

W hipnozie znany jest taki eksperyment: starszy człowiek, całkiem słaby wchodzi do biura i od razu pyta: "Czy mogę tu usiąść? Czy mogę zająć ten fotel?" Po czym siada w fotelu, jakby ledwo starczało mu sił i mocy na taki wysiłek. Następnie wprowadza się go w stan hipnozy i sugeruje, że ma trzydzieści pięć lat oraz wywołuje amnezję, żeby nie pamiętał, co mu się zasugerowało. Po wybudzeniu ze stanu hipnozy pyta się go czy np. chciałby napić sie wody a on odpowiada "tak". Podchodzi więc do butli z wodą, bierze szklankę, napełnia ją i siada z powrotem, a my widzimy, że  słabego staruszka już nie ma. ... Co stało się z osłabieniem i niedołęstwem?... Wygląda to tak, jakby nagle zniknął!

Kolejnym przykładem jest przypadek osobowości wielorakiej, gdy jedna z osobowości ma całkowicie różne poglądy na zdrowie, życie i starzenie się, niż inna. Ciało odzwierciedla więc wierzenia tej osobowości, która akurat dominuje. Jerzy wierzy ona w astmę, to podczas swego pobytu w ciele sprawia, ze ciało ma astmę. Jednak gdy ta osobowość zostanie zastąpiona przez inną, przyjemniejszą, która nie wierzy w choroby psychosomatyczne, wówczas znika astma, jak i alergie...

Przeprowadzono inny eksperyment, udowadniający na przykładzie cyklu menstruacyjnego, że zawsze zachodzi to, w co wierzy umysł. Grupie kobiet zrobiono zastrzyk i powiedziano, że spowoduje on ominiecie kolejnej miesiączki. Pomimo że zastrzyk zawierał placebo, około osiemdziesiąt pięć procent z nich nie miało kolejnej menstruacji, a ok. piętnaście procent doświadczyło długiego okresu opóźnienia zanim się pojawiła. {to przyczynek do tematu placebo}.


Dzięki temu klinicznemu przykładowi można zauważyć, że w stanie hipnozy ciało dokładnie odzwierciedla wszystko, co w co wierzy umysł...
Tak więc lęki przed starością i konkretne rzeczy, których zaczynamy sie bać, są właśnie tym, co zaczyna sie materializować.... ...od wieku sześćdziesięciu pięciu lat wciela sie w życie scenariusz ... indolencja, utrata energii, zainteresowań i żywotności. Zaczyna sie rezygnacja z życia, tak jakby przejście na emeryturę oznaczało emeryturę od życia.

Przyglądając się życiu bardzo twórczych ludzi można dostrzec, że charakterystyczne dla jest dla nich to, że dożywają dziewięćdziesiątki w dobrym zdrowiu, często wychodzą za mąż {żenią się} w wieku osiemdziesięciu pięciu lat, a nawet mają dzieci w wieku dziewięć dziesięciu lat {cytuję, sam nie dowierzając, ale autor podaje parę przykładów i wspomina, że...} doktor John Diamond {prekursor testu kinezjologicznego} poświęcił temu oraz energii życiowej cały rozdział w jednej ze swych książek, Behavioral Kinesiology.
Np. pianista Mieczysław Horszowski koncertował dobiegając 100 lat.

...myślimy o tym, czego się boimy, a to, o czym myślimy, zwykle się manifestuje. {znana sprawa z wielu publikacji}.

Nie udaje im się spojrzeć na siebie w bardziej holistyczny, całościowy sposób i dostrzec wartości w czymś więcej, niż tylko w produktywności i byciu siłą roboczą oraz ... przynoszenia wypłaty do domu.

Jest bardzo ważną rzeczą, by wcześniej przyglądać sie tym systemom wierzeń i stale je kwestionować, aby odkryć coś takiego w naszym życiu, co okaże się być tak wartościowe, ze niezależnie od tego czy pracujemy, przynosiły do domu wypłatę, wychowujemy dzieci, czy żyjemy zgodnie z  tradycyjnym, solidnym sposobem  życia ... klasy średnie, to życie wciąż będzie mieć wartość, i przekonamy się że coś znaczymy w świecie, a nasze życie jest istotne.

Wydaje się nam, że zaawansowany wiek i wszystko, co się z nim łączy, fizyczne aspekty, jest beznadziejne. W takim postrzeganiu świata dochodzi do utraty energii. Utrata energii oznacza, że wskutek poczucia beznadziejności i rozpaczy nie mamy wystarczająco dużo energii, by poradzić sobie z tym życiem.

Życie jest obecne przez cały czas. Dokładnie taka sama energia życia jaka jest w dziecku, znajduje się w "starej" osobie {chodzi  zapewne o jakość a nie ilość}.

To nie dzięki grze w tenisa będziemy szczęśliwi i zdrowi; tylko dzięki byciu szczęśliwym i zdrowym wyrażamy radość życia w formie gry w tenisa.

{jednakże} ...możliwości wyzdrowienia są ograniczone przez ogólne okoliczności wpisane w samą ludzką kondycję.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz, odpowiadam okresowo. Mój komunikator: http://bit.ly/ToJestWOW