Okazje dnia

czwartek, 1 listopada 2018

Igor Witkowski i jego książki


Pan Igor jest fenomenem - o krajowym i światowym zasięgu. Nie tylko ze względu na ilość opublikowanych książek (ok. 80), ale ze względu na unikalną, szeroką wiedzę, którą nam udostępnia. Porusza sensacyjne wątki historii, archeologii, techniki i cywilizacji, dając czytelnikowi dreszczyk emocji na podobieństwo Roberta Ludlum lub Dana Browna. Ale podobieństwo na tym się kończy, bo nie tworzy fantazji, ale przedstawia faktografię popartą licznymi dowodami i analizą. Wiele jego wizji jest profetycznych, a czas pokazuje, że to, o czym pisał właśnie się wypełnia.
Ma w dorobku także kilka powieści (o czym dalej), ale to margines i sposób na powiedzenie tego, co dziś powiedzieć inaczej się nie da.

Na ogół gdy szuka się informacji o autorze zaglądamy do wikipedii. Ale obecnie (listopad 2018) wikipedia podaje bardzo nieaktualne informacje - najwyraźniej nie nadąża za płodnością pisarza...
Zacznijmy więc od notki autobiograficznej z jego strony http://www.igorwitkowski.com (która też jakby nie nadąża, ale to zapewne rezultat tego, że autor jest bardzo zapracowany, spieszy się z pisaniem, bo tematy które podejmuje "wypełniają się" w rzeczywistości jeszcze szybciej).

Igor Witkowski urodził się w maju 1963 roku w Warszawie, gdzie mieszka i pracuje. Jest autorem ponad 60 książek, przez co pozostaje jednym z najpłodniejszych autorów polskich. Napisał również ponad sto artykułów, publikowanych głównie w czasopismach „Technika Wojskowa”, „Technika Wojskowa – Historia” i „Lotnictwo”. Brał udział m.in. w kilkunastu telewizyjnych programach dokumentalnych dla stacji TVP, TVN, Discovery Channel i kilku dla amerykańskiego History Channel. Był redaktorem naczelnym miesięczników „Technika Wojskowa” i „Druga Wojna Światowa”. Większość jego książek poświęcona jest historii wojskowej, a w szczególności historii Trzeciej Rzeszy. Za swe największe osiągnięcie uważa „Nową prawdę o Wunderwaffe”, która stanowi kompleksowy opis projektów zbrojeniowych i naukowych Trzeciej Rzeszy i jak żadna inna podobna publikacja, została oparta na własnych poszukiwaniach autora w archiwach na trzech kontynentach, stanowiąc ukoronowanie kilkunastu lat pracy badawczej.
Warte odnotowania są jeszcze dwa zagadnienia, które opisywał Igor Witkowski: jego analizy dotyczące zagrożenia terrorystycznego oraz zainteresowanie historią naszej cywilizacji, w tym nieznanymi aspektami cywilizacji starożytnych. Jeśli chodzi o tą pierwszą grupę książek, to na zainteresowanie zasługuje zwłaszcza publikacja z 2010 roku zatytułowana „Jak bin Laden pokona Amerykę – plan wojny gospodarczej 2011/2012”.
Za najważniejszą publikację Witkowskiego dotyczącą cywilizacji starożytnych uważana jest z kolei książka „Oś świata” z roku 2009, która zawiera opis oparty na własnych badaniach autora w terenie, dotyczący boliwijskich ruin Puma Punku. Znajdują się tam bloki kamienne, których skopiowanie byłoby, zdaniem wielu specjalistów, niemożliwe nawet dzisiaj. „Oś świata” to jedyna książka na świecie, poświęcona głównie tej zagadce.
Jest też autorem kilku powieści: „Kod Adolfa Hitlera” (dwa tomy), „Podziemna reduta Hitlera”
[oraz późniejszych].

Ale to dalece nie wszystko, ponieważ powstaje np. monumentalny cykl Instrukcje przebudzenia.
Osobiście cenię autora za wielką pracowitość, dociekliwość, otwarty umysł (eliminacja uprzedzeń) i odwagę, ponieważ porusza sprawy bardzo kontrowersyjne a także celowo ukrywane. Opiera się na mało znanych źródłach mozolnie wyszperanych w światowych bibliotekach oraz pozyskanych w trakcie własnego śledztwa w różnych krajach. W podejmowanych tematach często jest pionierem - nie tylko w Polsce ale i na świecie.
Jest tych publikacji tak wiele, nie licząc artykułów, że nie sposób tego omówić. Dalej skupię się na aktualiach, tj. tych pozycjach i wypowiedziach, które dotyczą analizy współczesności i prognoz na bliską przyszłość. Jest to przede wszystkim seria "Instrukcje przebudzenia".
Z listy książek podanej na stronie autora są to pozycje od nru 57 (zachowuję te numery).
Podaję je dalej, przy czym uzupełniam listę o parę nowszych książek spoza tej serii. Obok tytułów podaję mini skrót dotyczący zawartości tomów, głównie za notkami wydawnictwa.
Książki Igora Witkowskiego są oferowane w wielu księgarniach internetowych (niektóre nakłady są wyczerpane), z rabatem 15% możesz je nabyć tutaj.
Zanim o tym, ważna uwaga - niektóre tezy autora zaszokują wielu. Witkowski zapowiada wielki szok cywilizacyjny i kulturowy, nadchodzącą apokalipsę, przy czym nie oznacza to fizycznej zagłady, ale zgodnie z etymologią słowa  - odsłonięcie zasłony, która dotąd ukrywała prawdę o naszym świecie.
Charakterystyczne jest akcentowanie, że będzie to nie tyle kryzys finansowy, gospodarczy, wojny czy np. głód  (co wszystko może się zdarzyć), ale przede wszystkim szok kulturowy a zatem i społeczny. Zmiana paradygmatu. Po okresie wielkiej destabilizacji i załamania państw, wg autora, nastąpi przebudzenie ludzi dla nowego świata, lepszego i mądrzejszego ("Nowy Renesans").
Czyli rezultat, po katharsis, będzie pozytywny.
Witkowski upatruje przyczyny tego przewrotu właśnie w mentalności ludzi, w niezrozumieniu mechanizmów rozwoju - nawet wśród liderów i intelektualistów. Niektórych zaszokuje także powoływanie się na obce cywilizacje, objawienia i channelingi...
Ale wszystko to zyskuje w książkach uzasadnienie, a autor wspomina też, że otrzymuje obecnie przekazy  - sam i od innych ekstrasensów (patrz tom 7).
Uprzedziwszy o tym, zobaczmy o czym ostatnio pisał.

57. "Instrukcje przebudzenia" tom 1 "Strategia przemian na Ziemi i Nowy Renesans". Wyd. WIS-2, 2014. 2015.
Publikacja ta to według autora: `(...) książka przedstawiająca zapowiedzi rychłej transformacji naszej cywilizacji, jakie od dawna padały ze strony przedstawicieli obcych cywilizacji oraz pojawiły się w źródłach religijnych i przepowiedniach. (...) W wyniku analizy porównawczej ogromnej ilości materiału wyłania się uderzająco logiczny i spójny obraz - obraz nas w oczach inteligencji reprezentujących znacznie wyższe poziomy rozwoju`.

59. "Instrukcje przebudzenia" tom 2 "Przekłamane przekazy chrześcijaństwa". Wyd. WIS-2, 2015.
Książka ukazuje głównie zapożyczenia pogańskie przyswojone przez chrześcijaństwo. Dotyczą one zarówno Starego Testamentu, Nowego (nauk Chrystusa), ale też zwyczajów i liturgii. W sumie, daje to obraz religii w 90% składającej się z elementów obcych, co niewątpliwie jest faktem ludziom nieznanym. Najbardziej uderzające są przy tym przekłamania dotyczące przekazów Chrystusa, co autor wykazuje w oparciu o liczne odkrycia naukowców.

60. "Instrukcje przebudzenia" tom 3 "Zakodowane przesłania starożytnych". Wyd. WIS-2, 2015.
Książka ukazuje głównie starożytną wiedzę zakodowaną dla przyszłych pokoleń - w postaci wymiarów budowli, odległości pomiędzy nimi, stałych matematycznych itp. Wiele miejsca poświęcono metodom obróbki i budowy, które niejednokrotnie są niemożliwe do powtórzenia nawet dzisiaj. Pod tym względem książka jest prawdziwym ewenementem, opierając się w części na własnych badaniach autora. Nie mniej ważna jest też zawarta w niej bardzo szczegółowa analiza danych zawartych w piramidach - nie tylko egipskich.

61. "Instrukcje przebudzenia" tom 4 "Droga ku gwiazdom". Wyd. WIS-2, 2016.
Opis perspektyw na wyjście naszej cywilizacji w kosmos, skupiający się na dwóch zagadnieniach: możliwości zbudowania napędu antygrawitacyjnego oraz odkrycia cywilizacji pozaziemskich. W odniesieniu do obu kwestii przedstawiono wiele zupełnie nowych informacji i źródeł.

62. "Instrukcje przebudzenia" tom 5 "Dowody ingerencji w rozwój ludzkości". Wyd. WIS-2, 2016.
Zestawienie znalezisk archeologicznych świadczących o kontaktach z cywilizacjami pozaziemskimi w odległej przeszłości Ziemi. Wiele miejsca poświęcono opisom wizyt Obcych zawartym w niezliczonych prastarych podaniach i księgach religijnych. Przedstawiono wiele kwestii niemal nieznanych - np. opisy różnych broni stosowanych przez istoty pozaziemskie, jak również opisy eksperymentów genetycznych realizowanych na ludziach.

63. "Instrukcje przebudzenia" tom 6 "2020 - budowa cywilizacji światła". Wyd. WIS-2, 2016.
Jest to wizja nadchodzących, radykalnych przemian cywilizacji zachodniej. Książka zawiera część powieściową (ukazującą spodziewane wydarzenia z perspektywy Polski) oraz obszerną część faktograficzną, w wielu przypadkach przekazującą nieznane wcześniej dane i okoliczności. Prezentują one zarówno drogi ku przyszłości, jak i uderzające, niepodważalne zapowiedzi spodziewanego załamania na różnych płaszczyznach. Jest to publikacja ułatwiająca zrozumienie nadchodzących wydarzeń, dająca perspektywę inną i szerszą niż to, co przekazują media.

64. "Instrukcje przebudzenia" tom 7 "Otwarcie trzeciego oka". Wyd. WIS-2, 2017.
Kolejny tom serii poświęcony został nieznanym technikom rozwijania zdolności pozazmysłowych - wynikającym z badań prowadzonych przez amerykańskie i radzieckie, a następnie rosyjskie, służby specjalne. Są one zupełnie inne niż to, co ludzie znają i opierają się też na innych zasadach, niż wykorzystywanych przez tzw. jasnowidzów naturalnych. Z tych względów książka jest też nieznaną odsłoną zimnej wojny - rywalizacji mocarstw na polu parapsychicznym, co usuwa w cień filmowe "Archiwum X". Książka zawiera program treningowy dla każdego, oparty na tych odtajnionych informacjach.

65. "Instrukcje przebudzenia" tom 8 "Nieznane korzenie religii na Ziemi". Wyd. WIS-2, 2017.
Książka stanowi kontynuację tomu 2 serii. Opisano w niej nieznane źródła religii starożytnych, jednak ogromna większość poświęcona została ukrywanym korzeniom chrześcijaństwa. Ukazano nieznaną prawdę o tworzeniu kanonu tej religii w czasach cesarza Konstantyna, prezentując wiele szokujących faktów. Podobną wymowę ma rozdział dotyczący zapożyczeń pogańskich włączonych do chrześcijaństwa. Niezwykle ciekawy jest też rozdział prezentujący historie innych niż Chrystus zbawicieli, którzy żyli w innych epokach historycznych i często na innych kontynentach, a jednak wyraźnie powtarzają się najważniejsze elementy (włącznie z ukrzyżowaniem).
Książka ogólnie przypomina tom 2, tyle że w większym stopniu przedstawia fakty zupełnie nieznane i bardziej ma charakter popularnonaukowej.

66. "Instrukcje przebudzenia" tom 9 "Upadek Babilonu". Wyd. WIS-2, 2017.
Książka ta poświęcona jest spodziewanemu wstrząsowi czekającemu cywilizację zachodnią. Przedstawia jednak nie jego scenariusz, a nieznane i w mediach prawie nie opisywane źródła systemowego kryzysu Zachodu. Nie są to czynniki gospodarcze czy finansowe, ale brak rozwoju człowieka, niezrozumienie rozwoju jako takiego, a zatem załamanie modelu społecznego za tym stojące. Zjawisko to rozwija się już od pewnego czasu w stopniu alarmującym, co (oprócz zamieszczonych analiz i prognoz o charakterze wywiadowczym) pozwoli znacznie lepiej zrozumieć to, co się będzie działo. Jest to bowiem perspektywa ludziom nieznana, choć niewątpliwie autentyczna.

67. "Instrukcje przebudzenia" tom 10 "Ukrywane korzenie chrześcijaństwa". Wyd. WIS-2, 2017.
Książka ta ukazuje zupełnie inne korzenie chrześcijaństwa, niż powszechnie znane. Opisano m.in. przymusowe wprowadzanie tej wiary przez pierwszych cesarzy - związane nawet z ludobójstwem, nieznane patologie mentalne w rozwoju teologii (prowadzące do kuriozalnych, względnie ponurych następstw), nieznane źródła kultu Matki Boskiej (będącej spadkobierczynią pewnych bogiń), religię Mitry jako najważniejsze źródło zapożyczeń dla chrześcijaństwa (ale też niezwykle ciekawą drogę ewolucji osobistej), zupełnie zapomniane okultystyczne źródła chrześcijańskich inspiracji, i wiele innych. W świetle tych odkryć "chrześcijańskie korzenie Europy" okazują się czymś zupełnie innym, niż ludziom wmawiano. Książka jest kontynuacją tomów 2 i 8.

69. "Instrukcje przebudzenia" tom 11 "Megality - duchowość natury i religia kosmosu". Wyd. WIS-2, 2018.
Książka prezentuje nowe dane i zupełnie nowe spojrzenie na kulturę i duchowość megalityczną. Jest to pierwsza dostępna na naszym rynku (i niemal pierwsza na świecie) publikacja kompleksowo opisująca wierzenia związane z megalitami, czyli religię neolityczną. Impulsem do jej napisania było domniemanie, że była to duchowość natury oraz ścisłego powiązania człowieka z kosmosem, co w miarę zbierania i analizowania materiałów źródłowych okazywało się coraz większym uproszczeniem. Ostateczny obraz okazał się dalece odbiegać od potocznych wyobrażeń, bo ukazywał światopogląd wręcz mroczny, oparty niemal wyłącznie na myśleniu magicznym, w którym rytuały były orgiami krwi – i to realizowanymi na skalę masową. Jednak oprócz tego autorom udało się zebrać wiele zupełnie nieznanych dotychczas informacji o samych megalitach, zadziwiających i w sumie ukazujących nieznane dotychczas korzenie ludzkiej cywilizacji. Mowa tu o tak zamierzchłych źródłach ludzkiej kultury, że dotychczas niemal nie opisywanych. Ciekawą częścią tej książki są też wyniki nigdy dotychczas nie publikowanych, naukowych badań megalitów polskich, które pokazują, że relikty kultury megalitycznej (matriarchalnej zarazem) najdłużej zachowywały się na ziemiach polskich, z czego prawie nikt nie zdawał sobie sprawy. Jest to więc zarazem wprowadzeniem do nieznanych dotychczas korzeni kultury Słowian – wątek ten zostanie obszerniej rozwinięty w jednym z kolejnych tomów tej serii. Podsumowując: jest to książka naprawdę pionierska.

70. "Instrukcje przebudzenia" tom 12 "Nowa Kultura". Wyd. WIS-2, 2018.
Wszyscy widzimy, jak kultura „starego” świata umiera, rozpada się, demonstrując przy tym dziwnie niezauważaną jałowość – pustkę. Leży ona u źródła wszystkich istniejących problemów, bo jest kulturą stagnacji, lub wręcz antyrozwoju. Jednak istnieje plan wprowadzenia nowych wartości, które doprowadzą do Nowego Renesansu i od dawna oczekiwanego przełomu w rozwoju wewnętrznym, ale też do zupełnie nowej duchowości... O tym właśnie jest ta książka, prezentując na tym polu nową jakość, nieporównywalną z tym, co ludzie znają. Jest to być może najważniejsza część serii „Instrukcje przebudzenia”, nawiązująca głównie do tomu 1. O ile jednak tom 1. pokazywał przede wszystkim same ograniczenia dotychczasowego świata, to ten prezentuje opis strategii przewartościowań – konkretnych, nowych i konstruktywnych recept, przygotowanych do wprowadzenia na poziomie cywilizacyjnym, ale zarazem stanowiących ważną pomoc w rozwoju osobistym. Innymi słowy, jest to przedstawieniem strategii rozwoju na spodziewany czas wielkich przemian.

71. "Instrukcje przebudzenia" tom 13 "Mechanizm szoku religijnego". Wyd. WIS-2, 2018.
Tom ten zawiera najważniejszą część książki Chrystus i UFO, która ukazała się prawie 10 lat temu, ale wciąż jest poszukiwana (są to głównie informacje o związku UFO z powstaniem chrześcijaństwa, teraz uzupełnione o opisy zdarzeń z udziałem UFO od VI do XVII wieku, które też interpretowano religijnie).
Jednak najwięcej miejsca poświęcono w Tomie 13 kwestiom nowym, wręcz najnowszym. Jest to przede wszystkim dokonana w nowy sposób analiza objawień maryjnych dotyczących przyszłości Kościoła, co autor skonfrontował z tym, co rzeczywiście zaczyna się dziać za kulisami Watykanu – a mowa tu również o sprawach ludziom jeszcze nieznanych, wstrząsających! Wnioski wyciągnięte na podstawie tego porównania są równie szokujące. Przede wszystkim są to dowody, że najważniejszych przesłań Kościół nie chciał przyjąć do wiadomości i wyparł je ze świadomości zbiorowej, lub po prostu utajnił. Mówią one o końcu Kościoła. Ma to być najważniejszym aspektem przemian apokaliptycznych, który próbowano przed ludźmi ukryć. Autor przedstawia to jako podstawowe narzędzie transformacji, pozwalające najsilniej wpłynąć na przekonania ludzi, w stopniu prowadzącym do obalenia dotychczasowej kultury niemal w całości.

72. "Instrukcje przebudzenia" tom 14 "Kulturowe źródła upadku imperiów". Wyd. WIS-2, 2018.
Jest to zupełnie nieznana wersja historii ludzkości, częściowo uzupełniająca tom 12. Pokazuje ona, że to nie „byt kształtuje świadomość”, ale że cała ewolucja ludzkości wynikała z czegoś dokładnie odwrotnego – że rozwój materialny (historia „podręcznikowa”) był zaledwie następstwem złożonej i trudnej ewolucji mentalnej i duchowej, o której nie znajdziemy oczywiście w podręcznikach ani słowa i której ludzie nie rozumieją.
Daje to obraz bardzo odbiegający od znanego kanonu, zwłaszcza że autor dotarł do mnóstwa nieznanych szerzej źródeł. Aby czytelniej pokazać kulturę jako klucz do rozwoju cywilizacji, Igor Witkowski skupił się na sprawach jaskrawych i spektakularnych, a mianowicie na przypadkach zablokowania rozwoju (lub kierowania go na manowce), przez różnego rodzaju patologie kulturowe, okazujące się być główną przyczyną upadku wielu państw i imperiów. Opisał więc przypadki „śmierci mentalnej” społeczeństw, co jest oczywiście zagadnieniem praktycznie nieznanym. Ma to bardzo ważny cel! Ma pomóc w zrozumieniu tego, co dzieje się ze światem obecnym (pokazać ewolucję ludzkości w prawdziwym świetle), a przede wszystkim tego, co wkrótce będzie się z nim działo. Książka ta jest też bardzo ciekawie zilustrowana.


Późniejsze uzupełnienie
O tomach 15 i 16 patrz wpis Dwie Lektury
----
Powieści i inne książki związane z tym wątkiem.
(warto zwrócić uwagę, że niektóre książki mają wznowienia z aktualizacjami)

"Siedem spojrzeń na srebrną relikwię". - Wydawnictwo: WIS-2,  2012.
Powieść Witkowskiego w intrygujący, niemal sensacyjny sposób przedstawia punkty zwrotne w rozwoju ziemskiej cywilizacji.
Jest to ciąg zdarzeń, ukazany jako przejaw Wielkiego Planu, którego kulminacją staje się transformacja cywilizacji dokonująca się w czasach współczesnych - będąca najbardziej brzemiennym w skutki wydarzeniem w całej naszej historii. Sensacyjne tło ułatwia ukazanie ponadczasowych mechanizmów rozwoju ludzkości, będących przejawem działania inteligencji nie całkiem mieszczącej się w ramach ludzkiej wyobraźni.

68. "Antyduchowość - przestroga na czas wielkich przemian". Wyd. WIS-2 2017.
Książka ta stanowi uzupełnienie serii "Instrukcje przebudzenia", a zwłaszcza tomów poświęconych ukrywanej historii chrześcijaństwa (2, 8, 10). Jest to powieść oparta na autentycznych wydarzeniach z XVIII w. opisująca zupełnie nieznaną, czarną kartę z historii Kościoła, a mianowicie masowe okaleczenia dzieci motywowane sfałszowaną teologią.
Wątek ten nakładał się na inny, również opisany, jakim była ekspansja masonerii w Watykanie, wprowadzenie do niego tajnych kultów i pojawienia się tajnych struktur władzy. Jest to kluczem do zrozumienia dzisiejszych podziałów, bo procesy te mają źródło w wydarzeniach opisanych w tej książce.
Aby uniknąć wrażenia fikcji literackiej, na jej końcu zamieszczono obszerny aneks dokumentacyjny (faktograficzny) opisujący wydarzenia rzeczywiste i ich tło. Jest to książka ponura, odsłaniająca przede wszystkim patologię, która z powodzeniem mogłaby rywalizować o swoistą palmę pierwszeństwa z działalnością inkwizycji, a jest kompletnie nieznana (mimo, że działo się to do początków XX wieku!). Dalece przyćmiewa to wszystkie afery obecne.

"Źródła kreatywności".  Wyd. WIS-2, 2013.
To książka opisująca źródła kreatywności, jakie nigdy jeszcze nie były analizowane w tego rodzaju publikacji. Punktem wyjścia jest nie stan naszego systemu oświatowego, ale stan zastoju, w jakim znalazła się cywilizacja zachodnia. Jest to spojrzenie na kreatywność i innowacyjność z punktu widzenia fundamentów rozwoju społeczeństw, w tym zwłaszcza uwarunkowań kulturowych. Ilustracją tego jest zdefiniowanie kreatywności jako "zdolności do dostrzeżenia wokół siebie tego, czego nie są w stanie dostrzec inni". Zasadniczą metodą zastosowaną przez autora jest porównawcza analiza wybranych modeli cywilizacji, jakie istnieją lub istniały na naszej planecie. Precyzyjnie ujawnia ona różnice między różnymi modelami rozwoju oraz pozwala wejrzeć w mechanizmy percepcji o wiele głębiej, niż analizy czysto psychologiczne, które według autora stanowią "zbiory luźnych refleksji".
Także podany wyżej tom 6 (ma część fabularną).


Większość tych książek było anonsowanych podczas spotkań autorskich w lokalu miesięcznika "Nieznany Świat" w Warszawie (na wielu byłem). Przykładowo, ostatnie spotkanie we wrześniu https://youtu.be/1uqv2Qf5TQ0 .
Pozostałe relacje i zapowiedzi znajdziesz na YouTube,  część (stosunkowo mało) na  http://igorwitkowski.com/video.html, oraz na NTV , Tagen.tv, Tajne archiwum watykańskie i innych podobnych niezależnych portalach.
Na Facebooku   autor raczej się nie udziela, bo nie ma na to dość czasu.

Ten wpis popełniam jako jedną z potrzebnych mi referencji do większego tematu, jaki w listopadzie 2018 poruszę i umieszczę jako artykuł na blogu www.etsaman.blox.pl, www.lapidaria.home.blog prawdopodobnie pod tytułem Co się dzieje, lub podobnym.

opr. L. Korolkiewicz

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Dziękuję za komentarz, odpowiadam okresowo. Mój komunikator: http://bit.ly/ToJestWOW